Liapor Bauablauf
Catalog Gladin Constructii

Sistemul de construire pe tehnica semifabricatelor Liapor

Sistemul de construire pe tehnica semifabricatelor Liapor este un sistem de construcţii de viitor, pentru că îmbină tehnologii moderne de execuţie cu materiale ecologice şi de înaltă calitate din punct de vedere al fizicii construcţiilor. Pereţii masivi construiţi din Liapor sunt proiectaţi pe dispozitivele nostre CAD, producţia are loc pe linii de producţie dotate cu cofraje-sistem.


Execuţia, depozitarea şi transportul controlate permit o logistică corelată "just in time" pentru ridicarea construcţiilor în roşu pe şantier. Calitatea pentru montarea elementelor brute este asigurată de echipe de montare experimentate, dotate cu macarale mobile.


1. Turnarea mortarului cu Liapor

2. Tencuială interiară, opţional cu tencuială interioară sau şpăcluire din fabrică

3. Pereţi cu centură integrată

4. Sisteme de rolete portante sau minirolete

5. Soluţii de detaliu (de exemplu formarea tălpii de susţinere a căpriorilor)

6. Elemente de mărimea spaţiului, opţional şi cu WDVS

7. Nişe lăsate pentru instalaţia de încălzire - sanitară

8. Montarea dozelor electrice şi a ţevilor

9. Zidărie de căptuşeală

Derularea Sistemului de Construire pe Tehnica Semifabricatelor Liapor

Executarea comenzii:

Realizarea planurilor de montaj după planuri individuale date
producerea şi depozitarea pereţilor în depozitul de piese finite
transportul pieselor finite şi montaj cu automacarale

Derularea lucrărilor de construcţii:

Ziua 1

Montarea pereţilor parterului şi a planşeului

Ziua 2

Montarea pereţilor mansardei

Ziua 3

Realizarea structurii acoperişului

Ziua 4

Şarpanta şi lucrări de tinichigerie

Detalii de Construcţii pe Tehnica Semifabricatelor Liapor
Centură (talpă de
susţinere) - Grosime
perete d = 36,5 cm

Detaliu talpă
susţinere
Secţiune perete
centură + izolaţie
Doze electrice (din
fabrică)
Legare perete
(exterior)
Nişă cordon cutie Legare perete
(interior)
Turnare
Tipuri de pereţi realizaţi pe Tehnica Semifabricatelor Liapor
Tipuri de pereti Liapor